Dzienny Dom Dla Osób Starszych,

W Tym Osób Ze Schorzeniami Otępiennymi

"Przyjaciele Seniorów"

 

Dzienny Dom dla osób starszych, w tym osób ze schorzeniami otępiennymi  zwany również Dziennym Domem, przeznaczony jest dla 15 mieszkańców Wrocławia w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, w tym osób cierpiących na schorzenia neurodegeneracyjne (otępienne).

Prowadzony jest on przez nasze Stowarzyszenie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Jego działalność jest możliwa dzięki dotacji pochodzącej ze środków Gminy Wrocław, otrzymywanym darowiznom, 1%, pracy społecznej członków Stowarzyszenia oraz zaangażowanych wolontariuszy.

Celem  działalności Dziennego Domu jest  zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają tego typu wsparcia. Ponadto przeciwdziałanie osamotnieniu, w tym umożliwienie podopiecznym Dziennego Domu spędzania czasu wolnego wśród rówieśników z podobnymi problemami, uczestniczenia w różnorodnych formach aktywizacji np. w działaniach o charakterze terapeutycznym, spotkaniach okazjonalnych czy okolicznościowych. Równie ważne jest wsparcie Rodzin, oraz pomoc im w zdobywaniu wiedzy i umiejętności radzenia sobie w poszczególnych stadiach choroby.  Zakres wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym, wspomagającym i aktywizacyjnym uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych podopiecznych.

 

Spotykamy się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 16:30,
ul. Kraszewskiego 2 we Wrocławiu

 


 

 

Osoba chcąca korzystać z działalności Dziennego Domu  lub jej  przedstawiciel ustawowy musi złożyć  wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej. Podstawę do korzystania z działalności DD stanowi decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, który to też ustala w decyzji administracyjnej wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej w związku z pobytem w Dziennym Domu. Miesięczna opłata ponoszona przez uczestnika stanowi dochód budżetu Gminy.

 

Stowarzyszenie informuje, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków finansowych otrzymanych od Zleceniodawcy tj. Gminy Wrocław - www.wroclaw.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
"Przyjaciele Seniorów"

ul. Kraszewskiego 2, 50-229 Wrocław

NIP 895-16-63-649; Regon 931965923; KRS 0000038831 - 1% OPP

GETIN NOBLE BANK SA (SWIFT): GBGCPLPK; INAN: PL 79 1560 0013 2354 0382 3000 0001

Prezes Zarządu