pseniorow@gmail.com

Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
"Przyjaciele Seniorów"

ul. Kraszewskiego 2, 50-229 Wrocław

NIP 895-16-63-649; Regon 931965923; KRS 0000038831 - 1% OPP

GETIN NOBLE BANK SA (SWIFT): GBGCPLPK; IBAN: PL 79 1560 0013 2354 0382 3000 0001

Stowarzyszenie informuje, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków finansowych otrzymanych od Zleceniodawcy tj. Gminy Wrocław - www.wroclaw.pl

oraz ze środków Stowarzyszenia, w ramach pozyskiwanych na cele statutowe darowizn i przychylności ludzi dobrej woli, za co serdecznie Im dziękujemy:)

 

PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU DLA OSÓB STARSZYCH,W TYM OSÓB ZE SCHORZENIAMI OTĘPIENNYMI -DZIENNY DOM POMOCY "PRZYJACIELE SENIORÓW" (DDP) - to kontynuacja działalności zainicjowanej w marcu 2008 roku, ale dostosowanej do obecnych potrzeb, możliwości i warunków.

 

Grupa docelowa: Zadanie adresowane jest do 10 osób dorosłych w wieku 60 lat i więcej, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę (schorzenia neurodegeneracyjne, otępienne) potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Niniejsze osoby to Seniorzy, mieszkańcy Wrocławia.

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

*Organizację dojazdu dla Podopiecznych (Seniorów) niemogących dotrzeć samodzielnie na zajęcia do Dziennego Domu Pomocy "Przyjaciele Seniorów" i z powrotem na terenie miasta Wrocławia, którym rodzina i osoby bliskie nie są w stanie go zapewnić.

*Zapewnienie Podopiecznym codziennego gorącego posiłku (obiad dwudaniowy) przygotowanego przez firmę cateringową. Dodatkowo na miarę możliwości organizacyjnych DDP zapewnienie drugiego śniadania i/lub podwieczorku, w tym owoce oraz gorące i zimne napoje.

*Objęcie Seniorów dzienną opieką i wsparciem w wykonywaniu czynności codziennych oraz w zakresie szeroko pojętej aktywizacji.

Sprawowanie dziennej opieki, wsparcie w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Stworzenie Podopiecznym bezpiecznych i przyjaznych warunków,sprzyjających utrzymaniu Ich, w jak najlepszej kondycji psychofizycznej. Prowadzenie zajęć na zróżnicowanym poziomie, dostosowanym do możliwości Seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwej opieki osobom ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi. Podtrzymywanie i stymulowanie zachowanych zdolności, umiejętności i zainteresowań oraz zaspokojenie różnych, indywidualnych potrzeb psychicznych i fizycznych m.in. poprzez zajęcia ruchowe, w tym gimnastyka ogólnousprawniająca, prowadzenie codziennego treningu umysłu podtrzymującego i usprawniającego funkcje poznawcze oraz koordynację wzrokowo ruchową. Umożliwienie dostępu do usług pielęgniarsko - opiekuńczych oraz wsparcia psychologicznego wg. potrzeb Podopiecznych.

Szczegółowe informacje:

Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Przyjaciele Seniorów"

Kierownik DDP - tel. 608 783 608