Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Przyjaciele Seniorów" prowadzi we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 59a, w poniemieckim pałacyku zwanym "Pałacykiem pod Platanem": "Przedszkole Niepubliczne "Dzielne Dzieciaki dziewczynki i chłopaki", Żłobek Niepubliczne "Dzielne Maluszki" oraz Dzienny Dom Seniora dla osób z chorobami otępiennymi, w tym z Alzheimerem.

        Przygotowując się do wznowienia działalności po przerwie wywołanej COVID-19 okazało się, że poważnej awarii uległa kanalizacja. Awaria kanalizacji o takim zakresie to dla Stowarzyszenia sytuacja porównywalna z katastrofą. Ogromny, nieplanowany koszt i to w okresie pandemii Covid-19, która pod względem finansowym bardzo poważnie doświadczyła  organizację.

Sytuacja była bardzo bardzo poważna i gdyby zarząd Stowarzyszenia nie podjąłby w odpowiednim czasie działań mających na celu jak najszybszą naprawę nie można by było  wznowić działalności i przyjąć  ponownie dzieci oraz Seniorów.

W wyniku przeprowadzonych rozmów znalazła się firma, która wyszła na przeciw powstałym problemom i przystąpiła do pracy, zgadzając się m.in. na wydłużenie terminu płatności.

        Jako organizacja pożytku publicznego Stowarzyszenie na miarę możliwości finansowych (np. pozyskanych darowizn, 1%, składek członkowskich, dotacji) wychodzi na przeciw rodzinom swoich wychowanków i podopiecznych stosując zniżki czy nawet zwalniając  Ich z opłaty czesnego w czasie pandemii.

Zarząd Stowarzyszenia nie zakładał jednak, że akurat w tym czasie przyjdzie mu zmierzyć się z dodatkowym problemem jakim była awaria kanalizacji.

      Zarząd Stowarzyszenia podjął szereg działań by podołać zaistniałej sytuacji. Z pomocą specjalistów wykonano wstępną kalkulację, która objęła m.in.: zerwanie betonowej opaski wokół budynku, zerwanie betonowych płyt chodnikowych, utylizację zerwanych opasek i płyt (z uwagi na ich liczne pęknięcia, nie nadawały się one do powtórnego wykorzystania), dostanie się do uszkodzonych rur poprzez prace wykopowe na najbardziej newralgicznym odcinku o długości 54 metry, wymiana rur oraz 3 studzienek, zasypanie i utwardzenie powierzchni, wyłożenie kostką tj. rekonstrukcja całości zerwanej nawierzchni (opaski wokół budynku i chodnika prowadzącego wzdłuż budynku) celem bezpiecznego korzystania z drogi. Wstępnie oszacowany koszt ww. prac to kwota rzędu 200 000,00 zł. Jak dla Stowarzyszenia działającego w sferze pożytku publicznego, prowadzącego wyłącznie działalność nieodpłatną i odpłatną (bez gospodarczej) kwota okazała się mówiąc wprost przerażająca. Z tego to też powodu, działania zostały podzielone na etapy, począwszy od pozyskiwania środków na realizację tych najbardziej newralgicznych po te, które mogły być odłożone w czasie.

 

WSPÓLNIE OSIĄGNĘLIŚMY JUŻ TAK WIELE:) Jeszcze tylko mały krok by powiedzieć Mamy to:) i oczywiście BRAWO DLA WAS!!!

KAŻDEMU WPŁACAJĄCEMU NA NASZ CEL SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA BEZINTERESOWNĄ POMOC. JESTEŚCIE WIELCY :)

 
   

W ramach wsparcia finansowego (dotacja) otrzymanego z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Stowarzyszenie pokryło końcowe koszty tj. ok. 10 m bieżących naprawy kanalizacji w wysokości 3 360,00 zł brutt oraz koszty związane z położeniem kostki, obrzeży w zakresie 20m2 umożliwiające bezpieczne wejście do budynku m.in. dzieciom oraz osobom starszym, w tym na wózku inwalidzkim - . 6 000,00 zł brutto. Dzięki uzyskanemu wsparciu Stowarzyszenie mogło choć w pewnym zakresie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa  prowadzonej działalności.

       

 

       PROO5

 

 

 

 

 

  

 

    PROO5

 

 

PROO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROO5

 

 

 

Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
"Przyjaciele Seniorów"

ul. Kraszewskiego 2, 50-229 Wrocław

NIP 895-16-63-649; Regon 931965923; KRS 0000038831 - 1% OPP

GETIN NOBLE BANK SA (SWIFT): GBGCPLPK; INAN: PL 79 1560 0013 2354 0382 3000 0001

Prezes Zarządu