Stowarzyszenie jako placówka pozarządowa, realizuje również projekty, na rzecz niesienia pomocy, w różnym zakresie, innym ludziom. 

 

"Czasodajka"

 

2019 r. - Celem projektu było wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci, ich rodziców i seniorów na terenie wrocławskiego osiedla Sołtysowice. Zorganizowane zostały warsztaty międzypokoleniowe, które odbyły się po 8 razy dla 3 grup warsztatowych, łącznie 24 spotkania. Warsztaty obejmowały tematykę z zakresu zdrowego odżywiania, etapów rozwoju dziecka, z wykorzystaniem elementów z zajęć wczesnego wspomagania, podtrzymywania i usprawniania funkcji poznawczych i ruchowych u osób dorosłych. Warsztaty odbywały się przy ul. Sołtysowickiej 59a, w "Pałacyku pod platanem".

 

Dla uczestników warsztatów opracowano program promujący ideę "edukacji ku starości", ktory miał m.in. na celu wzajemne poznanie, jak i poznanie potrzeb i oczekiwań względem siebie, a także uświadomienie osobom w nich uczestniczącym, jakie znaczenie w życiu każdego człowieka, na każdym etapie jego życia, ma potrzeba ruchu, zdrowe odżywianie, higiena umysłu i relacji społecznych, w tym rodzinnych. Sposób prowadzenia zajęć, dał możliwość aktywnego uczestnictwa zarówno młodszym, jak i starszym osobom, w poszczególnych etapach zadania, tak, aby każdy z uczestników miał poczucie współtworzenia i współuczestniczenia. Dzięki tym spotkaniom, dodatkowo, uczestnicy mieli okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń, integracji grup, zdobycia nowych umiejętności, wiedzy. Spotkania dla uczestników były także lekcją otwartości, wrażliwości i tolerancji. Podczas zajęć zorganizowano również wspólną zabawę andrzejkową, a także wystawiono międzypokoleniowe jasełka, na które zaproszono osoby spoza projektu, np. członków rodzin uczestników zadania, co było niezwykłym uwieńczeniem wszystkich działań realizowanych w ramach projektu.

 

Projekt dofinansowany ze środków dotacji z Gminy Wrocław. Oprócz przeprowadzenia warsztatów międzypokoleniowych, środki finansowe przekazane z dotacji wsparły częściowe rozpoczęcie prac remontowych w budynku przy ul. Sołtysowickiej 59a.

 

"Dzielnie, bo samodzielnie"

 

2018 r. - Spore zainteresowanie tego typu warsztatami, sprawiło, że zorganizowano kolejny cykl spotkań dla dzieci i ich rodziców/opiekunów. Projekt miał na celu zorganizowanie i przeprowadzenie 20 spotkań dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym poniżej 4 roku życia w raz z ich rodzicami/opiekunami, ułatwiających w późniejszym czasie adaptację ww. uczestników w placówkach instytucjonalnych tj. żłobek, przedszkole. Spotkania w swoim zakresie obejmowały zajęcia adaptacyjne, edukacyjne, ruchowe, integracyjne, rytmiczne oraz ogólnorozwojowe z elementami wczesnego wspomagania. Warsztaty odbywały się przy ul. Sołtysowickiej 59a, w "Pałacyku pod platanem".

 

Zajęcia miały na celu przygotować dzieci do pracy w grupie. Był to jeden z pierwszych treningów społecznych dla maluchów, dzięki któremu mogły uczyć się współpracy z innymi dziećmi. Zajęcia pobudzały rozwój dziecięcej motoryki małej i dużej, spostrzeganie, myślenie, koncentrację, orientację w przestrzeni własnego ciała i przestrzeni, a wszystko w poczuciu bezpieczeństwa - obecnej bliskiej dziecku osoby. Zajęcia były wzbogacone o elementy wczesnego wspomagania, które w sposób szczególny ukierunkowane były na pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka np. poprzez psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka. Spotkania dostosowane były do indywidualnych potrzeb. Dziecko w warsztatach uczestniczyło wraz z rodzicem/opiekunem, który wraz z nim uczył się zabaw i metod pracy z maluchem. Rodzic miał również możliwość obserwacji swojego dziecka w relacji z innymi dziećmi i dorosłymi, jak i okazję do wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń, wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności. Dodatkowo każdy rodzic miał możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z instruktorem zajęć z WRD, pedagogiem, czy innym specjalistą, dzięki którym mógł wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności. Podczas warsztatów zorganizowano także okazjonalne spotkania z podopiecznymi Stowarzyszenia: żłobkowiczami, przedszkolakami, seniorami, a także z opiekunami tychże grup. Dzięki tym spotkaniom rodzice/opiekunowie dowiedzieli się jak stworzyć dziecku warunki do dobrej adaptacji w żłobku, czy przedszkolu, a także poznali wartości płynące z integracji międzypokoleniowej.

 

Projekt dofinansowany ze środków dotacji z Gminy Wrocław. Oprócz przeprowadzenia warsztatów międzypokoleniowych, środki finansowe przekazane z dotacji wsparły działania remontowe w budynku przy ul Sołtysowickiej 59 a, m.in. wymianę części okien wraz z parapetami wewnętrznymi, remont części pomieszczeń i schodów na klatce schodowej. Działania te poprawiły wizerunek wewnętrzny budynku i przywróciły jego świetność.

 

"Dzielne Mamuśki"

 

2018 r. - Projekt miał na celu zrealizowanie 24 spotkań dla dzieci w wieku żłobkowym wraz z ich mamami/opiekunami. Przeprowadzono warsztaty adaptacyjno-edukacyjne, które sprzyjały obopólnemu rozwojowi ich uczestników, w których wsparto naturalny rozwój dziecka. Uczestnicy zdobyli nowe umiejętności, fachową wiedzę i doświadczenie.  Warsztaty odbywały się przy ul. Sołtysowickiej 59a, w "Pałacyku pod platanem".

 

Cykl warsztatów obejmował zajęcia ogólnorozwojowe, adaptacyjno-edukacyjne, animacyjne, rytmiczne, sensoryczne. Rodzice zostali wzbogaceni o fachową wiedzę, spostrzeżenia i nowe doświadczenia. Zajęcia sprzyjały również nabyciu przez ich najmłodszych uczestników stosownych do ich rozwoju umiejętności społecznych, gdzie ucząc się współpracy z innymi dziećmi, z pewnością ułatwiło im późniejszą adaptację i aktywności w żłobku lub przedszkolu. Ponadto między uczestnikami zawiązały się nowe znajomości i zbudowano nowe relacje społeczne. Zajęcia pobudzały rozwój motoryki dużej i małej, spostrzeganie, myślenie, koncentrację, orientację w przestrzeni własnego ciała i w przestrzeni, a wszystko to w poczuciu bezpieczeństwa, bo w obecności bliskiej dziecku osoby. Rodzic miał możliwość obserwacji swojego dziecka w relacji z innymi dziećmi i dorosłymi. Uczestnicy poznali także wiele różnorodnych propozycji wykonania domowym sposobem pomocy sensorycznych. Rodzice mieli także możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z psychologiem, pedagogiem, którzy wzbogacili ich wiedzę i umiejętności. Podczas spotkań dzieci i ich rodzice/opiekunowie mieli także możliwość spotkania z podopiecznymi Stowarzyszenia: żłobkowiczami, przedszkolakami, seniorami, a także z opiekunami tych grup. Podczas tych okazjonalnych spotkań rodzice/opiekunowie dowiedzieli się jakie warunki stworzyć dziecku do dobrej adaptacji w żłobku, czy przedszkolu, a także poznali wartości płynące z integracji międzypokoleniowej.

 

Projekt dofinansowany ze środków dotacji z Gminy Wrocław. Oprócz przeprowadzenia warsztatów międzypokoleniowych, środki finansowe przekazane z dotacji wsparły działania remontowe w budynku przy ul Sołtysowickiej 59 a, m.in. zabezpieczenie i remont elewacji. Działania te poprawiły wizerunek zewnętrzny budynku.

 

"Alzheimer - podzielmy się naszymi historiami"

 

2017 r. - Projekt miał na celu zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch spotkań warsztatowych, dla członków rodzin doświadczonych chorobą, które miały służyć podnoszeniu świadomości na temat choroby Alzheimera. Uczestnicy poznali sposoby radzenia sobie ze stresem oraz rozumienia chorego, jego sytuacji, dzięki doświadczeniu osób, które przeszły już przez wszystkie fazy choroby swoich bliskich, a także doświadczeniu osób pracujących na co dzień z chorymi.  Spotkania odbywały się przy ul. Kraszewskiego 2, w siedzibie Stowarzyszenia.

 

Dla uczestników warsztatów, podczas spotkań, bardzo ważne były wspomnienia, wymiana doświadczeń, swobodne rozmowy, emocje, uśmiech i łzy. Ludzie dotknięci przez życie tą samą chorobą, poznali, że Ich historie i osobiste przemyślenia okazały się otuchą dla tych, którym przyszło się zmagać z tą sytuacją. Spotkania przygotowano w taki sposób, aby mimo wszystko dało się odczuć optymizm, ukazując szereg pozytywnych emocji: uśmiech, radość, zaangażowanie. Uczestnicy poznali dobre praktyki wypracowane przez rodziny, opiekunów, a potwierdzone w skuteczności przez fachowców. Dotyczyły one głównie codziennych sytuacji np. co zrobić, gdy chory non stop chwyta za klamkę, usiłując wyjść z domu, a także jakie jest pole widoczności w chorobie i jak najlepiej ustawiać naczynia na stole, kiedy korygować zachowanie, wypowiedzi chorego, a kiedy po prostu je akceptować, co w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie irytacji wywołanej zachowaniami chorego.

 

Projekt dofinansowany ze środków dotacji z Gminy Wrocław. Oprócz przeprowadzenia warsztatów międzypokoleniowych, środki finansowe przekazane z dotacji pozwoliły m.in. na wymianę uszkodzonego kotła grzewczego na nowy w lokalu przy ul. Kraszewskiego 2, co umożliwiło przeprowadzenie spotkań w godnych warunkach.

Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
"Przyjaciele Seniorów"

ul. Kraszewskiego 2, 50-229 Wrocław

NIP 895-16-63-649; Regon 931965923; KRS 0000038831 - 1% OPP

GETIN NOBLE BANK SA (SWIFT): GBGCPLPK; INAN: PL 79 1560 0013 2354 0382 3000 0001

Prezes Zarządu