pseniorow@gmail.com

Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
"Przyjaciele Seniorów"

ul. Kraszewskiego 2, 50-229 Wrocław

NIP 895-16-63-649; Regon 931965923; KRS 0000038831 - 1% OPP

GETIN NOBLE BANK SA (SWIFT): GBGCPLPK; IBAN: PL 79 1560 0013 2354 0382 3000 0001

Regulamin

Zasady zapisu na  konferencje organizowane przez Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”

 

 1. Odesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze wstępną rezerwacją miejsca.
 2. Uczestnik konferencji zobowiązany jest do poprawnego wprowadzenia danych osobowych,
  w tym podania prawidłowych danych, jakie mają widnieć na Certyfikacie (Zaświadczeniu).
 3. Informacje o konferencji są przekazywane drogą e-mail bądź za pośrednictwem rozmowy telefonicznej bądź za pośrednictwem s-ms.
 4. Uczestnik konferencji zobowiązany jest do przestrzegania praw związanych z ochroną własności intelektualnej – otrzymane materiały konferencyjne objęte są prawami autorskimi, zabrania się kopiowania ich całości lub fragmentów bez uzyskania zgody autora. Podczas konferencji zabrania się używania wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez wyraźnej zgody Prowadzącego.
 5. Wypełniając formularz, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Polityki Prywatności.
 6. Wypełniając formularz, Uczestnik może zgodzić się na otrzymywanie informacji o nowych konferencjach oraz wydarzeniach.
 7. Wypełniając formularz, Uczestnik zgadza się na wykorzystanie wizerunku, w przypadku wzięcia udziału w konferencji. Materiały wykorzystujące wizerunek Uczestnika (fotografie lub filmy) mogą być publikowane w materiałach pokonferencyjnych i promocyjnych oraz na stronie internetowej
  i fanpage’u Organizatora lub innych podmiotów publikujących je w dobrej wierze i w sposób nie budzący zastrzeżeń. Uczestnik niewyrażający na to zgody obowiązany jest do poinformowania
  o tym Prowadzącego w dniu szkolenia.
 8. Uczestnik konferencji zobowiązuje się do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w związku
  z COVID-19
 9. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
 10. Po konferencji Uczestnik otrzymuje certyfikat / zaświadczenie.

 

 

Zgoda na upublicznianie wizerunku

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku utrwalonego podczas konferencji, w której się uczestniczy, w formie zdjęcia, video przez Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”, z siedzibą we Wrocławiu 50-229, ul. Kraszewskiego 2 (administrator) w celu promocji działalności Stowarzyszenia na stronie https://przyjacieleseniorow.pl, profilu Stowarzyszenia w portalu Facebook.

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych w związku ze zgodą na wykorzystanie wizerunku

 1. Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów” niniejszym informuje, że dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu promocyjnym i sprawozdawczym.
 2. Przysługuje Pani/u prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania
  i przenoszenia swoich danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i niezbędne do publikacji wizerunku przez administratora.
 3. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
 4. W sprawach spornych dotyczących ochrony danych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wszelkich informacji w sprawach związanych z procesem administracji danymi osobowymi przez Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów” można uzyskać pisząc na adres pseniorow@gmail.com z dopiskiem: przetwarzanie danych.