Dlaczego konferencja?

 

Pomimo faktu, że coraz częściej mówi się o działaniach międzypokoleniowych to współpraca międzypokoleniowa, wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy generacjami nie jest zjawiskiem na tyle upowszechnionym w naszym społeczeństwie, żeby można było przechodzić obok tego tematu obojętnie. Wspólnym działaniom towarzyszy często obawa
o brak wzajemnego zrozumienia i odnalezienia wspólnych zainteresowań. Obawa ta spowodowana jest m.in. stereotypami, nieuzasadnioną niechęcią, brakiem wiary we własne siły oraz wiedzy na temat procesów starzenia się człowieka i potrzeb na każdym etapie jego życia. Toteż działania międzypokoleniowe, które faktycznie przynosiłyby wymierne korzyści dla każdej z grup wiekowych, w dalszym ciągu są często pomijane w życiu wielu ludzi. Pojedyncze negatywne doświadczenia potęgują zazwyczaj obawy i lęk oraz skutkują pogłębianiem się stereotypów i uogólnianiem ich na wszystkie osoby w danym przedziale wiekowym. Częstym następstwem jest dalsze wycofywanie się z wchodzenia w nowe relacje i nowe sytuacje o charakterze międzypokoleniowym. Wydaje się zatem istotne, by działania, składające się na edukację międzypokoleniową, miały na celu przywrócenie każdej generacji poczucia bycia ważnymi i potrzebnymi dla innych, szczególnie starszych w oczach młodszych. Należy podkreślać niezwykle istotną rolę każdego człowieka w społeczeństwie, szczególnie zaś tych którzy mogą i chcą angażować się i wzajemnie wspierać. Jako organizacja promująca ideę wychowania do starości, która zakłada współpracę międzypokoleniową dostrzegamy nieliczne tego typu działania na terenie miasta Wrocławia,
a zwłaszcza z trudem odnajdujemy je na obszarze osiedla Sołtysowice. Dlatego też odpowiedzią na ten problem jest organizacja konferencji pt. "Wzajemnie potrzebni - edukacja do starości".

 

Do kogo skierowana jest nasza konferencja?

 

Adresatem konferencji są osoby, którym bliska jest idea „wychowania
i edukacji do starości”, w życiu zawodowym lub rodzinnym mają kontakt z dziećmi i/lub z seniorami, szczególnie zmagającymi się z chorobami otępiennymi).

Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli, opiekunów rodzinnych
i zawodowych, terapeutów, pedagogów i wykładowców zainteresowanych problematyką edukacji do starości, w tym tematyką integracji międzypokoleniowej. Jest to doskonała okazja zarówno dla przybliżenia zasad i metod współpracy międzypokoleniowej szerszemu kręgowi osób zainteresowanych tematem, jak i również do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń.

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz sylwetką naszych prelegentów :)

Stowarzyszenie informuje, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków finansowych otrzymanych od Zleceniodawcy tj. Gminy Wrocław - www.wroclaw.pl

oraz ze środków Stowarzyszenia, w ramach pozyskiwanych na cele statutowe  darowizn i przychylności prelegentów, dzięki czemu udział w konferencji jest bezpłatny :)

WZAJEMNIE POTRZEBNI – EDUKACJA DO STAROŚCI

KONFERENCJA

23.10.2020 I 27.11.2020 W GODZ. 9:00-15:00

Termin konferencji

Imię i nazwisko (*brzmienie na zaświadczeniu)

data urodzenia

Twój e-mail:

telefon

Treść wiadomości:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wysyłając zgłoszenie na konferencję :

*wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji konferencji i badania jakości po konferencji zgodnie z polityką prywatności;

*zgadzam się na otrzymywanie informacji na e-mail;

*wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wzięcia udziału w konferencji, utrwalonego podczas konferencji;

*potwierdzam zapoznanie się i zaakceptowanie zapisów regulaminu.

PROGRAM KONFERENCJI 23.10.2020

 

- Ukazanie możliwości rozwojowych człowieka ze szczególnym uwzględnienie późnej dorosłości (w oparciu o pedagogikę Marii Montessori) 

 

- Sztuka w terapii. Neuromuzykoterapia w pracy z osobami z otępieniem (wpływ sztuki na rozwój człowieka - od lat najmłodszych po samą starość).

 

- Czy i kiedy budować świadomość społeczną wśród młodego pokolenia na temat starzejącego się społeczeństwa?

 

- Czy pedagogika Marii Montessori, stworzona z myślą o dzieciach, może łączyć pokolenia?


W programie zaplanowano również: dwie przerwy kawowe, czas na pytania, odpowiedzi i niespodziankę :)

 

Zapraszamy do udziału, w tym niesamowitym wydarzeniu.

mgr Jagoda Rusowicz

Certyfikowana muzykoterapeutka specjalizująca się w muzykoterapii neurologicznej, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki, Specjalność: Muzykoterapia. Obecnie kształci się na studiach doktoranckich na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu pod opieką prof. Joanny Szczepańskiej-Gierachy zajmując się tematyką znaczenia niefarmakologicznych form terapii w psychogeriatrii. Współpracuje z Dolnośląską Fundacją Alzheimerowską oraz Dziennymi Domami Pomocy na terenie Wrocławia.

mgr Monika Stroińska

Gerontopsycholog, założycielka Centrum Montessori Senior. Absolwentka Uniwersytetu Genewskiego i Uniwersytetu Montpellier III, gdzie otrzymała tytuł magistra psychopatologii i neuropsychologii starzenia się. Wieloletnie doświadczenie, które zdobyła, pracując jako psycholog oddziału poznawczo-behawioralnego w Centre de Gérontologie Clinique Antonin Balmès Szpitali Uniwersyteckich w Montpellier, pozwoliło jej wyspecjalizować się w dziedzinie niefarmakologicznych terapii zaburzeń zachowania oraz w interwencjach usprawniających funkcjonowanie poznawcze u osób z otępieniem. Jest również współautorką książeczek Montessori przeznaczonych dla seniorów cierpiących na zaburzenia poznawcze, cieszących się popularnością we Francji.

Pałacyk pod Platanem

ul. Sołtysowicka 59a, 51-168 Wrocław

tel. 608 783 608

Uwaga! Ważne!

Wszystkie działania realizowane będą w reżimie sanitarnym, który nadal obowiązuje.

Pod pojęciem „reżim sanitarny” rozumie się aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

mgr Katarzyna Chlebica

Familiolog, pedagog Montessori. Absolwentka  Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki Marii Montessori (UMCS) i wielu kursów doszkalających w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki Montessori. Od wielu lat dzieli się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy zawodowej w przedszkolach i pracy z własnymi dziećmi za pośrednictwem bloga  zadzieckiem.pl. Pasjonatka i praktyk stosujący pedagogikę Montessori na co dzień. 

Nasi prelegenci - dziękujemy, że będziecie z nami:)

Formularz zgłoszeniowy

można również pobrać i wypełniony zostawić
w siedzibie Stowarzyszenia,

ul. Kraszewskiego 2, 50-229 Wrocław,

tel. 71 329 30 44

mgr Emilia Jóźwiak

Socjolog, pedagog. Absolwentka: Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Społecznych w zakresie służb socjalnych; Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu, studia podyplomowe w zakresie Organizacji pomocy społecznej; Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydział Nauk Pedagogicznych, w specjalności Edukacja przedszkolna i opieka nad dzieckiem i wielu kursów doszkalających w zakresie pracy z osobami starszymi i pedagogiki przedszkolnej, w tym pedagogiki Montessori.

Od 20 lat członek Stowarzyszenia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”. Inicjatorka powstania w działalności Stowarzyszenia Przedszkola Niepublicznego Dzielne „Dzieciaki – dziewczynki i chłopaki” oraz Żłobka Niepublicznego „Dzielne Maluszki”, w tym również myśli przewodniej wyznaczającej cel i kierunek ich działania a obejmującej „edukację do starości”.

 

 

 

Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
"Przyjaciele Seniorów"

ul. Kraszewskiego 2, 50-229 Wrocław

NIP 895-16-63-649; Regon 931965923; KRS 0000038831 - 1% OPP

GETIN NOBLE BANK SA (SWIFT): GBGCPLPK; INAN: PL 79 1560 0013 2354 0382 3000 0001

Prezes Zarządu